Home Databanken VTB

Hoogbergen, Th.G.A. Over geestdrift en bevlogenheid; 75 jaar Ons Middelbaar Onderwijs 1916-1991. Tilburg : Stichting Zuidelijk Historisch Contact, 1991. 507 p.
ISBN 90 70641 36 4

signatuur
3920
1.7.1 c10
Hoogb

trefwoorden
onderwijs(Nederland, Noord-Brabant)

auteur
Hoogbergen, Th.G.A.