Home Databanken VTB

Heijden, Cor G.W.P. van der, Gerard W.J. Rooijakkers. Agrarische cultuur in de Kempen: Bladel 1880-1900; bronnenintegratie als sleutel tot endogene evoluties. In: Tijdschrift sociale geschiedenis: 17:1 (1991) 1-27

Op basis van archivalisch materiaal, materiele overblijfselen en iconografische materiaal een integrale schets van het boerenleven

signatuur
T 187

trefwoorden
landbouw(1880-1900, Nederland, Noord-Brabant)
boer

auteur
Heijden, Cor G.W.P. van der, Gerard W.J. Rooijakkers