Home Databanken VTB

Halman, Loek. Waarden in de westerse wereld; een internationale exploratie van de waarden in de westerse samenleving. Tilburg : Tilburg University Press, 1991. 374 p.
ISBN 90 361 9564 0

Vergelijking van waarden op religieus, moreel, sociaal-politiek gebied en in de primaire levenssfeer (huwelijk, gezin, sexualiteit) in de landen van de EG, de VS, Canada en Noorwegen

signatuur
3905
X b
Halman

trefwoorden
mentaliteit(Nederland)
cultuurverandering
huishouding
leven, godsdienstig

auteur
Halman, Loek