Home Databanken VTB

Gullestad, Marianne. Cultural sharing and cultural diversity. In: Ethnologia Europaea: 21:1 (1991) 87-96

Pleidooi om te komen tot een analyse van het sociaal-culturele leven om op die manier een beter inzicht te krijgen in de deelaspecten en hun onderlinge verhoudingen

signatuur
E 053

trefwoorden
volkskunde
cultuurverandering
cultuurbestendiging

auteur
Gullestad, Marianne