Home Databanken VTB

Gort, Margreet, Lolkje Kuipers. Niet klagen, maar dragen; uit het leven van vrouwen uit Tubbergen. Enschede : Twente Akademie, 1991. 99 p.
ISBN 90 6693 038 1

I

trefwoorden
wonen(Nederland, Overijssel, Tubbergen)
vrouw
huishouding
vrijetijdsbesteding
huis
inrichting

auteur
Gort, Margreet, Lolkje Kuipers