Home Databanken VTB

Geschiedenis van Meppel. Red. M. Gerding ... [et al.]. Meppel : Boom, 1991. 408 p.
ISBN 90 6009 978 8

Weinig volkskundige informatie
p.345-357 Overzicht van verenigingen, activiteiten

signatuur
9309
c 3
Meppel

trefwoorden
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen(Nederland, Overijssel, Meppel)
vereniging(1850-1900) (p.345-357)