Home Databanken VTB

Balans en perspectief ... [V:] Fragmenten van vermaak. Macht en plezier in moderniserend Nederland.. Red. Don Kalb, Sytze Kingma
. Amsterdam [etc.] : Rodopi, 1991. 178 p.
ISBN 90 5183 212 5

signatuur
3970
c
Fragm

trefwoorden
civilisatie(Nederland)
tijd
boer
film
stroperij
jacht