Home Databanken VTB

Fotografie en geschiedenis. In: Groniek: 24:111 (1991) 2-64

trefwoorden
fotografie(1840)
geschiedenis (p.7-22)
mentaliteit (p.55-64)
visuele cultuur
beeldvorming
representatie