Home Databanken VTB

Feestelijke vernieuwing in Nederland? Red. Jeremy Boissevain. Amsterdam : P.J. Meertens-Instituut, 1991. 59 p.
ISBN 90 70389 27 4

De ontwikkelingen rond de viering van de dodenherdenking, 1 april feest in Den Briel, de Brabantse Dag in Heeze (invoering, inhoud, verhouding inhoud betekenis voor vierders, ontwikkeling)

signatuur
3940
2 c
Feest

trefwoorden
feest(Nederland)
dodenherdenking (p.15-26)
april 1 (p.27-40)
Brabantse dag (p.41-59)
aprilgrap