Home Databanken VTB

Elerie, J.N.H. Leefsituatie kleine kernen in Drenthe. In: Nieuwe Drentsche volksalmanak: 1991, 32-75

Verslag van een onderzoek naar de beleving van de leefsituatie in kleine kernen,in opdracht van de Rijks Planologische Dienst

signatuur
A 221

trefwoorden
vereniging(Nederland, Drente)
dorpsleven

auteur
Elerie, J.N.H.