Home Databanken VTB

Dierbare herinneringen (4) (5). In: Oudheidkundige vereniging Wehl: nr. 13 (1991) 28-36; 15 (1992) 23-32

p.34-35 Witte donderdag, goede vrijdag, paasdagen, paasvuur, eieren eten
p.35-36; 23 's Winters slachten van 3 varkens; de slacht; het zouten en drogen.

trefwoorden
pasen(Nederland, Gelderland, Didam) (p.34-35)
vuur (p.34-35)
conservering (p.35-36; 23)
slacht