Home Databanken VTB

Dierbare herinneringen (4) (5). In: Oudheidkundige vereniging Wehl: nr. 13 (1991) 28-36; 15 (1992) 23-32

Iedereen ging de blasiuszegen halen; twee gekruiste kaarsen werden onder de kin gehouden, begeleid door gebeden
Groepjes verklede kinderen gingen langs de deuren om snoep of centen; thuis eten van aardappelpannekoeken.
Vrijer mocht meisje bezoeken, dienstpersoneel mocht naar ouders
p.34-35 Witte donderdag, goede vrijdag, paasdagen, paasvuur, eieren eten

trefwoorden
Maria Lichtmis(Nederland, Gelderland, Didam) (p.34)
Sint Blasius
vastenavond
halfvasten
paasweek (p.34-35)
pasen