Home Databanken VTB

Deursen, A. Th. van. Bavianen en slijkgeuzen; kerk en kerkvolk ten tijde van Maurits en Oldenbarnevelt. Franeker : Van Wijnen, [1991]. 472 p.
ISBN 90 5194 067 X

signatuur
3920
2.2 c
Deursen

trefwoorden
kerkgenootschap, protestant(Nederland)
kerkelijk leven
armenzorg

auteur
Deursen, A. Th. van