Home Databanken VTB

Deth, Ron van, W. Vandereycken. Vastenwonderen en vlugschriften in Nederland. In: Spiegel historiael: 26:10 (1991) 446-451

Vlugschriften over vrouwen die uitzonderlijk lang zouden vasten

signatuur
S 112

trefwoorden
vasten(Nederland)
hongerkuur

auteur
Deth, Ron van, W. Vandereycken