Home Databanken VTB

[Congresbundel van SIEF in 1990 te Bergen]. In: Archives suisses traditions populaires: 87:1/2 (1991) 1-120

Lezingen van Congres SIEF 1990 over traditie en modernisering: positie en perspectieven van huidig onderzoek, plaats van traditie, folklorisme als aspect van massacultuur, gevallen van folklorisering, invloed van sociaal-economische structuur op boerenleven, verschuiving in betekenis ex voto (Malta), ontwikkelingen van nieuwe feestcultuur (Provence), etnische verschillken in tuinieren (Stockholm), openbare eethuizen (Wenen), invloed van en omgaan met moderne dagen

signatuur
S 060

trefwoorden
volkskunde
cultuurbestendiging
cultuurverandering
folklorisme