Home Databanken VTB

Classicale acta 1573-1620
II. particuliere synode Zuid-Holland, Classis Rotterdam en Schieland 1580-1620. Bew. J. Bouterse. Den Haag : Instituut voor Nederlandse geschiedenis, 1991. 544 p.
ISBN 90 5216 022 8

signatuur
3920
2.2 c8
Class

trefwoorden
kerkgenootschap, protestant(Nederland)
mentaliteit
leven, godsdienstig
verbod
gebod