Home Databanken VTB

Belzen, J.A. van. Verzuiling en mentaliteit; pleidooi voor een interdisciplinaire benadering. In: Amsterdams sociologisch tijdschrift: 17:4 (1991) 46-67

Analyse van verzuiling aan de hand van een geschiedenis van de gereformeerde geestelijke gezondheidszorg en motieven van verzuiling

signatuur
A 077

trefwoorden
mentaliteit(Nederland)
verzuiling
identiteit

auteur
Belzen, J.A. van