Home Databanken VTB

Beckers, Theo. Hoe de wereld groter en toch kleiner werd. In: Brabantia: 40:6 (1991) 20-23

De betekenis van economische en geografische schaalvergroting

signatuur
B 120

trefwoorden
toerisme(Nederland, Noord-Brabant)
globalisering

auteur
Beckers, Theo