Home Databanken VTB

Chomel, M.N. Algemene huisch-, natuur- zedekundig- en konstblad.
deel 3. Leiden, Leeuwarden : , 1778. p.

kolom 2; Over duitsche kachelovens in Duitsland en "... maakende van de kachgels teffens zeer fraaije verciersels voor kamers, even als wij van de schoorsteen doen"

trefwoorden
verwarming (p.1390)

auteur
Chomel, M.N.