Home Databanken VTB

Ganzeboom, Harry. Cultuurdeelname in Nederland. Een empirisch-theoretisch onderzoek naar determinanten van deelname aan culturele activiteiten. Assen : Van Gorcum, 1990. 194 p.
ISBN 90 232 2473 6

Achtergrond van ongelijke spreiding van deelname aan culturele activiteiten.

signatuur
3970
c
Ganze

trefwoorden
cultuurverandering(Nederland)
cultuurspreiding
cultuur

auteur
Ganzeboom, Harry