Home Databanken VTB

Zeijden, Albert van der. Nederlandse cultuurwetenschappers van de 18e eeuw tot heden over gebruiken rondom de dood. In: Volkskundig bulletin: 16 (1990) 1-20

Historiografisch overzicht van de studie naar gebruiken en opvattingen rond de dood.

signatuur
V 271

trefwoorden
dood(Nederland)
geschiedenis
volkskunde

auteur
Zeijden, Albert van der