Home Databanken VTB

Willibrord, zijn wereld en zijn werk; voordrachten gehouden tijdens het Willibrordcongres Nijmegen, 28-30 september 1989. Red. P. Bange, A.G. Weiler. Nijmegen : Centrum voor Middeleeuwse Studies, 1990. 388 p.
ISBN 90 800063 9 4

p.237-255 Opvattingen over het heilige; de afzondering van de heiligheid van de wereld
p.269-281 Overzicht van enige perspectieven in het naoorlogse onderzoek, critische bezinning op de stand van zaken

trefwoorden
religiositeit (p.237-255)
kerstening
heilige