Home Databanken VTB

Willibrord, zijn wereld en zijn werk; voordrachten gehouden tijdens het Willibrordcongres Nijmegen, 28-30 september 1989. Red. P. Bange, A.G. Weiler. Nijmegen : Centrum voor Middeleeuwse Studies, 1990. 388 p.
ISBN 90 800063 9 4

Artikelen over de persoon Willibrord, de hem omgevende angelsaksische, Ierse en Frankische wereld en de kern van zijn christelijk geloven
p.82-92 De verhouding tussen personen, structuur van de maatschappij en gedachtengoed

trefwoorden
religiositeit
Willibrord
kerstening
missie (p.82-92)
mentaliteit
getal:12 (p.128-148)