Home Databanken VTB

De wevers en Vincent van Gogh. Red. G.J.M. van den Brink, W. Th. M. Frijhoff. Zwolle : Waanders, 1990. 127 p.
ISBN 90 6630 222 4

signatuur
3962
XI.6.4. c10
Wevers

trefwoorden
wever(Nederland, Noord-Brabant)
weven
kerkgenootschap, protestant