Home Databanken VTB

Vrouwen tussen grenzen. Limburgse vrouwen in de 19e en 20e eeuw. Red. Hélène Vossen, Bien Kruijtzer, Yvonne de Vries. Roermond [etc.] : Limburgse Vrouwenraad [etc.], 1990. 160 p.
ISBN 90 6216 165 0

signatuur
3900
XII.1.2
Vrouwen

trefwoorden
onderwijs(Nederland, Limburg)
armenzorg (p.17-43)
vrouw (p.44-64)
huishouding
personeel (p.76-94)
vrouw (p.114-137)