Home Databanken VTB

Venema, Tjark J. . Het leven en ondervindingen van Tjark J. Venema (1841-1923) door hem zelf verteld. Assen : Servo, 1990. 117 p.
ISBN 90 71918 28 9

Memoires van een zeeman, geschiedenis van de veenkoloniale zeevaart

signatuur
3925
1 c11
Venema

trefwoorden
herinnering(Nederland)

auteur
Venema, Tjark J.