Home Databanken VTB

Fèbre, W. le. Een archivalisch schimmenspel. In: It beaken: 30 (1968) 13-29

Kritiek op v.d. Molen's Hindeloper wooncultuur. Gericht tegen het gebruik van archivalisch materiaal

signatuur
B 010

trefwoorden
inventaris(Nederland, Friesland)
materiële cultuur

auteur
Fèbre, W. le