Home Databanken VTB

Urk, land en volk. Red. P.J. Meertens
Facsimile van de uitgave 1942. Zutphen : Walburg, 1990. 242 p.
ISBN 90 6011 678 X

signatuur
9309
c 4
Urk

trefwoorden
dood(Nederland, Overijssel, Urk) (p.222-224)
begrafenis
kraamvrouw
voeding
nabuurschap
maaltijd