Home Databanken VTB

Urk, land en volk. Red. P.J. Meertens
Oorspr. dr.1942. Zutphen : Walburg, 1990. 242 p.
ISBN 90 6011 678 X

signatuur
9309
c 4
Urk

trefwoorden
pinksteren(Nederland, Overijssel, Urk) (p.215)
kermis
paasweek
pasen
vrijen (p.220-221)
huwelijk