Home Databanken VTB

Urk, land en volk. Red. P.J. Meertens. Zutphen : Walburg, 1990. 242 p.
ISBN 90 6011 678 X

signatuur
9309
c 4
Urk

trefwoorden
bijgeloof(Nederland, Overijssel, Urk) (p.198-201)
heks
duivel
voorloop
protestant (p.233-242)
volkskarakter