Home Databanken VTB

Urk, land en volk. Red. P.J. Meertens
Repr. van uitgave 1942. Zutphen : Walburg, 1990. 242 p.
ISBN 90 6011 678 X

signatuur
9309
c 4
Urk

trefwoorden
huis(Nederland, Overijssel, Urk) (p.186-193)
boerenhuis
geveltop teken
schoorsteen
indeling
inrichting