Home Databanken VTB

Tol, D. van. Johannes Jacobus van Oogen (1867-1926) enkele biografische aantekeningen. In: Jaarboek vereeniging Amstelodamum: 82 (1990) 169-188

Bij het eerste lustrum (viering met feestavond) van de vakorganisatie voor handels en pakhuisbedienden werd de initiatiefnemer Van Oogen gehuldigd

signatuur
J 262

trefwoorden
huldiging(Nederland, Noord-Holland, Amsterdam) (p.175)
krans
leunstoel
huldiging

auteur
Tol, D. van