Home Databanken VTB

Stegeman, T.R. Noordwesthoekers aan de praat: elf levensverhalen. 3e dr.. Kampen : IJsselakademie, 1990. 126 p.
ISBN 90 6697 049 9

signatuur
3900
XIII.4 c 0.3
Stegeman

trefwoorden
wonen(Nederland, Overijssel)
voeding
huis
inrichting

auteur
Stegeman, T.R.