Home Databanken VTB

Spijker, Ientje van 't. Als door een speciaal stempel. Traditie en vernieuwing in heiligenlevens uit Noordwest-Frankrijk (1050-1150). Hilversum : Verloren, 1990. 190 p.
ISBN 90 6550 236 X

veranderingen in heiligheid in samenhang met veranderingen op maatschappelijk, cultureel en religieus gebied.

signatuur
3910
5.7.6.1
Spijker

trefwoorden
heilige(Frankrijk)
mentaliteit
volksreligiositeit
volkscultuur

auteur
Spijker, Ientje van 't