Home Databanken VTB

Servellen, Anja J. van. Het platteland, onze wortels, onze toekomst: t.g.v. het 60-jarig bestaan van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen. Den Haag : Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen, 1990. 32 p.
ISBN 90 9003773 X

Beeldvorming rond platteland; activiteiten Nederlandse bond van Plattelandsvrouwen; veranderingen op het platteland

signatuur
3905
2.1
Servellen

trefwoorden
modernisering(Nederland)
identiteit
stereotype
platteland
vrouw
boer

auteur
Servellen, Anja J. van