Home Databanken VTB

Ruimtegebruik en lichaamstaal in Europa en Noord-Afrika. Red. Jojada Verrips, Kitty Verrips. Amsterdam : Het Spinhuis, 1990. 246 p.
ISBN 90 73052 06 8

Bijdragen op het gebied van non-verbale communicatie en de structurering van de ruimte tussen mensen onderling, rond sexe, woonplaats, beroep en religie

signatuur
3900
VIII.1
Ruimte

trefwoorden
lichamelijkheid(Nederland)
gebaar
jacht (p.157-174)