Home Databanken VTB

Rooijen, Maurits van. De wortels van het stedelijk groen. Een studie naar ontstaan en voortbestaan van de Nederlandse groene stad. Utrecht : Universiteits Drukkerij, 1990. 295 p.
ISBN 90 70449 14 5

Historische herkomst van groene gebieden binnen of grenzend aan steden

signatuur
9309
c
Rooijen

trefwoorden
stad(Nederland)
groenvoorziening
park

auteur
Rooijen, Maurits van