Home Databanken VTB

Roodenburg, Herman. Onder censuur. De kerkelijke tucht in de gereformeerde gemeente van Amsterdam, 1578-1700. Hilversum : Verloren, 1990. 423 p.
ISBN 90 6550 320 X

Beperking van aantal feest- en heiligendagen; invoering biddag 1573; bezwaren tegen en afschaffen van kermis, nieuwjaar, hemelvaartsdag; herinvoering

signatuur
3900
XV.3
Roodenburg

trefwoorden
Sint Maarten(Nederland, Noord-Holland, Amsterdam) (p.72-82 )
koppermaandag
toverij (p. 205-229)
afweer
magie
vrijen (p.230-278)

auteur
Roodenburg, Herman