Home Databanken VTB

Roodenburg, Herman. Onder censuur. De kerkelijke tucht in de gereformeerde gemeente van Amsterdam, 1578-1700. Hilversum : Verloren, 1990. 423 p.
ISBN 90 6550 320 X

tav. toverij, vrijen en huwelijk,openbare leven (o.a. vermaak), beeld van de processies die tot de Alteratie (1578) werden gehouden

signatuur
3900
XV.3
Roodenburg

trefwoorden
religiositeit(Nederland, Noord-Holland, Amsterdam)
mentaliteit
cultuur
leven, godsdienstig
civilisatie
processie (p.56-71)

auteur
Roodenburg, Herman