Home Databanken VTB

Bree, J. de. Kostuum en sieraad in Zeeland. Lochem : N.V. uitgeversmaatschappij De Tijdstroom, 1967. 187 p.

Beschrijft de ontwikkeling van de verschillende Zeeuwse drachten vanaf zestiende eeuw tot nu. Baseert zich vrnl. op afbeeldingen en boedelinventarissen

trefwoorden
klederdracht(Nederland, Zeeland)
sieraad

auteur
Bree, J. de