Home Databanken VTB

Het nieuwe Limburg, herstructurering en ontwikkeling. Red. J. Soeters, H. Spoormans, R. Welten. Schiedam : Scriptum, 1990. 4948 p.
ISBN 90 71542 24 6

Bundel artikelen over economisch beleid, bedrijvigheid, fysieke en sociale omgeving, politiek en cultuur, de kunsten
p.277-296 Beschrijving van beeld van de limburgse cultuur, de cultuurelementen, de veranderingen, godsdienst en levensbeschouwing, burgerlijkheid en conservatisme, ziekte en gezondheid, localisme en etnocentrisme, politieke opvattingen, arbeid en consumentisme

signatuur
9309
c 11
Nieuwe

trefwoorden
religiositeit(Nederland, Limburg)
mentaliteit (p.277-296)
cultuurverandering
kerkgenootschap, katholiek (p.297-325)