Home Databanken VTB

Munire ecclesiam. Opstellen over 'gewone gelovigen'. Aangeboden aan prof. dr. W.A.J. Munier ss.cc. bij zijn zeventigste verjaardag. Red. J.C.P.A. van Laarhoven ... [et al.]. Maastricht : Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, 1990. 378 p.
ISBN 90 71581 04 7

Richtlijnen van de magistraat o.m. tegen toverij, gevallen van toverij; houding.
p.99-108 Analyse van toverij-proces
Houding van gelovigen in de praktijk, veranderingen in de houding, oorzaken van de spanning tussen leer en leven

signatuur
3900
VII
Munier 3

trefwoorden
toverij(Nederland) (p.80-98)
straf
volksgeneeskunde (p.125-138)
zondagsheiliging (p.139-152)
vermaak