Home Databanken VTB

Tien jaren volksverhalen 1955-1965. - : Stichting tot codificatie van de nederandse volksverhaen, 1965. 18 p.

verslag van 1955-1965; lijst van publicaties van de directeur Sinninghe en negen vertelsels

signatuur
3982
II
Tien

trefwoorden
volksverhaal(Nederland) (p.11-18)
Stichting tot Codificatie van de Nederlandse volksverhalen
Sinninghe, J.R.W.
sage