Home Databanken VTB

Moorman van Kappen, O. Dierenprocessen of niet? Een korte beschouwing naar aanleiding van een stootse koe te Elst in 1656. in: Feestbundel aangeboden aan prof. dr. D.P. Blok ter gelegenheid van zijn 65ste verjaardag en zijn afscheid als hoogleraar [...]. Red. J.B. Berns ... [et al.]. 261-266. Hilversum : Verloren, 1990. 397 p.
ISBN 90 6550 232 7

signatuur
9309
c
Blok

trefwoorden
dier(Nederland, Utrecht, Elst)
rechtspraak

auteur
Moorman van Kappen, O.