Home Databanken VTB

Balans en perspectief
[IV:] Moderne levensstijlen. Red. Carl C. Rohde. Amsterdam/Atlanta, Ga : Rodopi, 1990. 233 p.
ISBN 90 5183 213 3

De plaats en identiteit van het individu t.o.v. consumptieartikelen en betekenislagen van de cultuur; dandyisme als maatschappelijk verschijnsel; geschiedenis en veranderingen; beschrijving van veranderingen in omgangsvormen en verhoudingen; uitbanning van uitersten, toename van het verlangen bevrijd te worden van rivaliteit en concurrentie

signatuur
3905
XII.4
Moderne

trefwoorden
cultuur
identiteit
man (p.14-41)
dandy (p.14-58)
cultuurgeschiedenis (p.59-65)
civilisatie (p.66-95)