Home Databanken VTB

Mennens, Paul. Inzegening en ingebruikname nieuwe woning. In: Becha: 4:2 (1989) 20-21

Informatie deels overgenomen; kerkelijke inzegening; rol van nabuurschap bij inwijden nieuwe bewoners.

signatuur
B 028

trefwoorden
huiszegening(Nederland, Limburg)
verhuizen
nabuurschap
zegening

auteur
Mennens, Paul