Home Databanken VTB

Maat, H.J. ter. Herinneringen van Mevrouw Ph. van Selm. In: Historische kring Nieuwegein: 12:4 (1990) 80-88

p.84 Dragen van Utrechtse boerendracht; kleding in rouwperiode.
p.84-85 25-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina: volksspelen, optreden zangverenigingen.
p.85 jongens liepen met rommelpot, ophalen van geld

signatuur
N 219

trefwoorden
kleding(Nederland, Utrecht, Jutphaas) (p.84)
jubileum (p.84-85)
vorst (p.84-85)
vastelavond (p.85)
rommelpotlopen
rouw (p.85)

auteur
Maat, H.J. ter