Home Databanken VTB

Lief en leed in Maasland. Over de beleving van de grote momenten in het leven van geboorte tot dood. Verslag van een onderzoek in het Maasland naar volkskundige gebruiken. Oss : Gemeentelijk Museum Jan Cunen, 1990. 22 p.
ISBN 90 6763 028 4

signatuur
3940
c10
Lief

trefwoorden
inhuren personeel(Nederland, Noord-Brabant) (p.13-14,19)
dood (p.14-15,20-21)
nabuurschap
rouw
begrafenis
feest (p.16,21-22)