Home Databanken VTB

Lesger, Clé. Hiërarchie en spreiding van regionale verzorgingscentra; het centrale plaatsensysteem, in Holland benoorden het IJ omstreeks 1900. In: Tijdschrift sociale geschiedenis: 16:2 (1990) 128-153

signatuur
T 187

trefwoorden
stad(Nederland, Noord-Holland)

auteur
Lesger, Clé