Home Databanken VTB

Leeuwen, Marco Henk Dammes van. Bijstand in Amsterdam, ca. 1800-1850; armenzorg als beheersings- en overlevingsstategie. Zwolle : Waanders, 1992. 420 p.
ISBN 90 6630 324 7

signatuur
3920
1.6 c7
Leeuwen

trefwoorden
armenzorg(Nederland, Noord-Holland, Amsterdam)

auteur
Leeuwen, Marco Henk Dammes van